Entrenaments personals

Pin It

Les sales de fitness dels centres del Grup Cube® són els espais més dimensionats de les seves instal·lacions.

Cube® ofereix més de 2.000 metres quadrats de sales de fitness als seus abonats, els 1.200 m2 de la sala del Club de Fitness Cube® i els 850 m2 de la sala del Club Duo®. Aquestes sales són l’eix de les activitats esportives de Cube®.

A les sales de fitness de Cube® s’hi poden dur a terme diferents activitats que estan incloses en la quota d’abonament, com el programa d’activitats dirigides que s’ofereix (el·líptiques, abdominals i estiraments ...), però també hi ha la possibilitat de gaudir d’un seguit de productes i serveis no inclosos a la quota que es presenten a continuació:

Sessió bàsica

La sessió bàsica és el servei que s’ofereix als clients i abonats del Grup Cube® que, a més de tot el que s’ofereix durant la sessió de benvinguda, vulguin rebre un primera i molt bàsica sessió d’entrenament per dur-la a terme a les sales de fitness del grup.

Així, el tècnic coneixerà els objectius bàsics del client i dissenyarà un programa d’entrenament que es durà a terme en les instal·lacions de Cube®. En el cas de la sala de fitness, el client rebrà una orientació del correcte funcionament i ús de les màquines de la sala (fitness muscular i cardiovascular).

- Import: 12€

Multisessió

La multisessió és el producte que resulta quan l’objectiu que persegueix l’abonat requereix de sessions diferents durant la setmana (rutines dividides). En la multisessió, es dissenyen de 2 a 3 sessions setmanals (màxim tres rutines diferents).

Així, és una multisessió quan l’abonat o client necessita rebre rutines d’entrenament amb una d’aquestes característiques:

 1. Rutines de força amb separació de grups musculars per dies.
 2. Rutines d’entrenament de diferents qualitats físiques.

- Import: 30€

Valoració de composició corporal

Amb l’ajut d’un analitzador de composició corporal (InBody 230) d’alta precisió, i en només 30 segons, Cube® us ofereix una completa medició de la composició corporal.

Entre d’altres, s’entregarà un detallat informe amb el pes de la persona, diferenciant el pes muscular i el pes del greix, relacionats gràficament. Es mostrarà també el pes i percentatge de l’aigua corporal total (ACT) i de la massa lliure de greix.

S’informarà al client de l’Índex de Massa Corporal (I.M.C.), el Percentatge de greix (P.G.C.) i el seu metabolisme basal.

 • 1 sessió: 10€
 • 5 sessions: 45€
 • 10 sessions: 85€

Top 21

El Top’21® és un programa d’entrenament personal de 21 sessions de durada. Es tracta doncs, d’un procés o cicle d’entrenament, amb inici i final, que té com a característica principal el fet de garantir al practicant l’assoliment d’uns objectius determinats.

El Top’21® és un procés d’entrenament que sempre s’efectua amb l’acompanyament de l’entrenador personal que aporta la direcció i els coneixements, la motivació i el compromís necessaris.

El Top’21® pot ser dut a terme individualment ó en grups d’entrenament. En aquest darrer cas, caldrà composar equips de treball amb persones de perfils similars (horaris, objectius, edats i afinitats).

La filosofia del Top’21® és oferir una eina global a qualsevol persona que busqui aconseguir qualsevol objectiu mitjançant la pràctica de l’activitat física. És doncs un producte d’actuació integral que vol garantir l’aconseguiment dels objectius plantejats. Així, es vol ajudar a la vinculació definitiva i fidelitat d’aquesta persona amb el món de l’activitat física.

Per afavorir aquesta fita, es presenta el que volen suposar els pilars del funcionament d’aquest producte:

 1. PRODUCTE INTEGRAL. Que tingui en compte el global que és la persona i els diferents àmbits que cal tenir en compte per assolir els objectius plantejats.
  Participació de professionals de diferents àmbits de la salut i l’activitat física (preparadors físics, fisioterapeutes, dietistes i/o coachers).
 2. INDIVIDUALITAT. ENTRENADOR I ENTRENAMENT PERSONAL. Sala específica per entrenament personal. Processos i preus individuals, segons cada cas, activitats diferents per a cada objectiu. Participació de més o menys professionals. Horaris adaptats, segons les necessitats del client. Vestidors individuals (inclou tovallola de dutxa i tovallola d’entrenament).
 3. PROCÉS. Inici i final. Respectar els fonaments de l’entrenament esportiu com a base per l’aconseguiment d’objectius. Compromís amb l’entrenador i amb un mateix per a complir el procés. Valoració dels resultats durant i al final del procés d’entrenament. Entrenament científic, dissenyat i guiat per professionals i adaptats a cada situació.
 4. UTILITZACIÓ DE LES DARRERES TECNOLOGIES. Posar a l’abast de tothom les darreres tecnologies existents en el món de l’activitat física; plataforma vibratòria, entrenament isocinètic i excèntric, Kinesis, TRX, ...

- Top’21® Individual: 630€

- Top’21® Individual (Renovacions): 567€

Top’10

La diferencia que plantegem entre el Top’21® i el Top’10 és bàsicament conceptual. Darrera el Top’21® s’amaga un procés que persegueix un objectiu concret, que presenta un punt de partida i un punt d’arribada, un inici i un final. L’entrenador personal es converteix en un coach de la persona, i té la missió d’acompanyar a aquesta persona fins el final del procés i l’aconseguiment de l’objectiu.

Per aconseguir aquest objectiu determinat cal que les sessions d’entrenament es realitzin d’una manera determinada. Per exemple, no té massa sentit fer una sessió setmanal si l’objectiu és perdre pes. Serà el tècnic/coach el que definirà la periodicitat correcta d’entrenament en vistes a l’assoliment de l’objectiu.

Darrera el concepte de Top’10 s’amaga un producte que consisteix en un abonament de 10 sessions. És un component quantitatiu, que incorpora un volum de sessions que s’aniran consumint de la manera que el client desitgi.

 • - Top’10® Individual: 325€
 • - Top’10® Individual (Renovacions): 292,50€

One-to-one

Parlem de one-to-one quan ens referim a una sessió aïllada d’entrenament personal, que no te un objectiu a mig-llarg termini.

Generalment són sessions amb un entrenador personal que tenen com a objectiu gaudir de la motivació que genera un entrenament personalitzat, o fer una activitat especial que utilitzi aparells i equipament propi de l’entrenament personal (Power Plate, TRX, reformer...). Són sessions d’entrenament de 60 minuts.

La diferencia entre una sessió bàsica i un one-to-one, a més de la durada, resideix en el fet de que en el one-to-one no es fa fitxa d’entrenament.

 • - One to One: 35€/sessió
 • - One to One (2 persones): 26,25€/sessió
 • - One to One (3 persones): 22,75€/sessió

(*) Els imports dels entrenaments personals de dues i tres persones, són preu per persona · Preus IVA inclòs

Power Plate

L’entrenament amb plataforma vibratòria es fonamenta en la resposta del cos a les vibracions. Aquestes vibracions transmeten ones energètiques a través del cos, activant contraccions musculars a un ritme d’entre 25 i 50 vegades per segon.

Gràcies a aquestes contraccions es produeix una millora de la força muscular, la circulació i el rendiment general amb sessions de només 20 minuts.

L’entrenament amb plataforma vibratòria afavoreix proporciona molts d’altres beneficis: increment de la densitat mineral òssia, disminució del dolor, recuperació...

Podem fer sessions de Power Plate amb una o dues persones.

 • Power Plate: 12€/sessió
 • Power Plate (2 persones): 9€/sessió
 • Forfait de 10 sessions (1 persona): 100€
 • Forfait de 10 sessions (2 persones): 75€

(*) Els imports dels entrenaments personals de dues i tres persones, són preu per persona · Preus IVA inclòs

Top Health

Com perdre pes i millorar la teva qualitat de vida en 8 setmanes!

Aquest nou producte d’entrenament integral engloba els serveis d’Entrenament Personal, d’Assessorament Nutricional, i de Fitness Coaching. És un producte en el qual les 3 àrees s’interrelacionen per buscar una fórmula exitosa i motivadora per aquells/es clients/es que tenen com a objectiu la pèrdua de pes.

En què es basa el TOP HEALTH? Si a una eina efectiva de per si com és l’entrenament personal, li sumem l’assessorament a nivell de nutrició i el reforç del fitness coaching, obtenim com a resultat final un procés que augmentarà significativament la motivació del client en qüestió i de ben segur, els resultats que obtindrà.

En ser un procés, ens assegurem que el client entrenarà amb nosaltres durant un període de temps suficientment llarg com per assegurar que hi hagin resultats.

Qui intervé en un TOP HEALTH?

Fitness Coaching. En qualsevol cas, la part de Fitness Coaching la portaran a terme el Damià Purtí o l’Arnau Abancó, que són els 2 tècnics que estan certificats amb aquesta titulació.

Assessorament Nutricional. El portarà a terme la Inés de l’estètica Moment’s de Cube, que és Dietista-Nutricionista.

Entrenament personal. Qualsevol dels tècnics de la casa. Tothom que estigui qualificat per fer un entrenament personal pot dur a terme aquesta part. No hem d’oblidar que suposa la part més important del procés, amb un total de 18 sessions.

Estructura del TOP HEALTH. El Top Health es composa d’un total de 24 sessions, repartides de la següent manera:

taula top health

18 sessions EP (Entrenament personal), 4 sessions FC (Fitness Coaching) Estan repartides estratègicament a la setmana 1, 2 i 4 per mantenir la motivació del client a l’inici del procés, i una darrera sessió per tancar el procés al final.

3 VCC (Valoració de la Composició Corporal) En principi, està pensat que la primera la faci el fitness coach durant la 1a sessió de FC, que la segona la faci l’entrenador personal a la 5a setmana (mig procés), i la 3a de nou el fitness coach a la darrera sessió, tot i que no es descarta que la 1a i la 3a també les faci l’entrenador personal.

2 sessions d’AN (Assessorament Nutricional) Una a l’inici del procés per canviar hàbits i alimentació, i l’altra a mig procés, per modificar.

- Top Health: 696 €

Pin It

Cube

Horari

Dill-Div 6:30 a 22:30h
Dissabtes 8:00 a 20:30h
Diumenges i festius: 8:00 a 15:00h

Contacte Cube

Agustí Coll, 2-12 . P.I. Els Trullols
08243 Manresa (BCN)
Tel: 938 787 559
cube@cube.cat