Nutricionista

Pin It

doraDisposem de servei de Nutrició i Naturopatía a càrrec de Dora Palau Castro

(tècnic Superior en Dietètica i Nutrició,)

especialitzada en Nutrició esportiva ( rendiment i pèrdua de pes en l’esport)

  • Especialització en Nutrició i Rendiment Esportiu ( Universitat Oberta de Catalunya)
  • Nutrition, Fitness and Coaching for weight loss (Nutritional Coaching)

Ajudo a les persones a cercar la salut a través de trobar l’equilibri entre nutrició, esport i salut emocional. Us puc ajudar en:

- Aprimament o control de pes.  Farem una valoració antropomètrica, d’hàbits de salut, cercarem un objectiu per treballar a on aprendrem a gaudir del procés, centrant-nos en la reeducació nutricional, fent del canvi de petits hàbits un estil de vida saludable que perduri en el temps.

- Nutrició per millorar el rendiment esportiu: confecció de pautes i dietes personalitzades, estratègies nutricionals per entrenaments i/o competició, hidratació, suplementació, estratègies per perdre pes sense perdre rendiment, etc.

- Educació nutricional: assessorament en dietes vegetarianes, dietes específiques per situacions especials com embaràs o adaptació a un canvi de dieta per algun desajust metabòlic, acompanyament en canvi d’hàbits nutricionals, gestió de menús familiars, reeducació i motivació a introduir nous aliments, dietes per diferents etapes de la vida com l’adolescència, menopausa, etc.

-Assessorament en cuina saludable ( i terapèutica) , ajuda en composició de menús, organització de la compra setmanal, gestió de menús, confecció del rebost, etc.

Com s’estructuren les visites?

  • 1a visita ( 45-60’): Anamnesis, antropometria ( amb valoració del greix corporal, massa muscular, etc), segons la persona donarem unes primeres pautes nutricionals
  • 2a visita (30-45’): Entrega de pauta setmanal amb menús diaris. Definirem un objectiu i l’estratègia a seguir.
  • Revisions: poden ser setmanals, quinzenals o adaptades a la situació de cada cas particular. Farem el seguiment de l’evolució antropomètrica i pautarem els canvis adients a cada cas o l’adaptació de noves pautes nutricionals.
  • Les revisions no tenen perquè ser sempre de control de dades antropomètriques, sinó que és recomanable dedicar algunes de les sessions a treballar introducció de nous plats, dubtes sobre educació nutricional, parlar d’alguna estratègia específica en el cas de dietes esportives, etc.

Per conèixer una mica més del tipus d’alimentació que divulgo  podeu seguir receptes i consells de nutrició a Instagram: @dora.nutricio

Pin It

Cube

Horari

Dill-Div 6:30 a 22:30h
Dissabtes 8:00 a 20:30h
Diumenges i festius: 8:00 a 15:00h

Contacte Cube

Agustí Coll, 2-12 . P.I. Els Trullols
08243 Manresa (BCN)
Tel: 938 787 559
cube@cube.cat